Kontrast:

Podsumowanie naborów z 2018 r.Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader informuje, iż w 2018 r. odbyły się łącznie trzy nabory wniosków.

W pierwszym naborze wpłynęło 18 wniosków na trzy zakresy tematyczne:
– jeden na operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby, przyznana kwota pomocy: 31 815,00 zł,
– jeden na operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przyznana kwota pomocy: 116 895,00 zł,
– szesnaście na operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa, z czego wybranych do finansowania zostało 15 wniosków, z których 10 zmieściło się w limicie środków, przyznana kwota pomocy (łączna): 1 726 138,00 zł.

W drugim naborze wpłynęły 2 wnioski na trzy zakresy tematyczne:
– jeden na operacje mające na celu wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury, przyznana kwota pomocy: 31 815,00 zł,
– jeden na operacje mające na celu organizację wydarzeń / imprez, przyznana kwota pomocy: 31 815,00 zł.

W trzecim naborze wpłynął 1 wniosek na jeden zakres tematyczny, dot. operacji mających na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby, przyznana kwota pomocy: 31 815,00 zł.