Kontrast:

Planowana zmiana harmonogramu naborówInformujemy o planowanej na koniec bieżącego roku, zmianie harmonogramu naborów wniosków w zakresie konkursów zaplanowanych na I półrocze 2019.

W wyniku zmiany, harmonogram powinien prezentować się następująco:
– Operacje mające na celu organizację szkoleń – 240 000,00 zł
– Operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa – 211 000,00 zł.
– Operacje mające na celu promowanie aktywnego wypoczynku na terenie LGD połączone z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałania zmianom klimatu – 150 000,00 zł.
– Operacje mające na celu poddanie zabytków pracom konserwatorskim lub restauratorskim – 100 000,00 zł.
– Operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa – 306 000,00 zł.
– Operacje mające na celu utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego – 60 000,00 zł.