Kontrast:

Postęp we wdrażaniu LSR – cel szczegółowy 1.3. – dane finansowePoniżej publikujemy dane statystyczne dla Celu szczegółowego 1.3 LSR – Podniesienie jakości kapitału ludzkiego i społecznego, przedsięwzięcie: Podnoszenie kompetencji zawodowych i kapitału społecznego mieszkańców Ziemi Grodziskiej, dotyczące poziomu wydatkowania środków.

 

Nazwa wskaźnika
Środki dostępne w ramach danego wskaźnika Zrealizowane nabory w ramach danego wskaźnika* Środki wykorzystane w ramach przeprowadzonych naborów Środki pozostałe do wykorzystania
Liczba szkoleń 300 000,00 zł 0,00 zł 300 000,00 zł

 

* tylko nabory w ramach których złożono wnioski