Kontrast:

Pokaz kawaleryjski oraz inscenizacja obozu powstańczego – Konojad – 7 października 2018 r.Pokaz kawaleryjski

Pokaz kawaleryjski, prezentacja umiejętności

pokaz musztry

stanowisko strzeleckie

obóz powstańczy