Kontrast:

Wyniki naboru dla ogłoszeń o numerze: 18/2018, 19/2018, 20/2018Dla ogłoszenia o naborze nr 18/2018 z dnia 26.04.2018 r. – operacje mające na celu organizację szkoleń – nie złożono wniosków.

 

Listy dla ogłoszenia o naborze nr 19/2018 z dnia 26.04.2018 r. – operacje mające na celu wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury:

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR do pobrania tutaj (plik PDF,167 KB).

– Lista operacji wybranych przez LGD do pobrania tutaj (plik PDF, 227 KB).

 

Listy dla ogłoszenia o naborze nr 20/2018 z dnia 26.04.2018 r. – operacje mające na celu organizację wydarzeń / imprez:

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 164 KB).

– Lista operacji wybranych przez LGD – do pobrania tutaj (plik PDF, 221 KB).

———————————————————-

Protokół z posiedzenia Rady.