Kontrast:

Podsumowanie prowadzonych badańDziękujemy za udział w prowadzonych badaniach. Poniżej publikujemy raporty podsumowujące udzielne w ich ramach odpowiedzi.

Badanie efektywności prowadzonych działań – do pobrania tutaj (plik PDF, 61KB)

Badanie – monitoring prowadzonych działań oraz stanu realizacji LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 58KB)

Badanie satysfakcji doboru narzędzi komunikacyjnych – grupy defaworyzowane – do pobrania tutaj (plik PDF, 57KB)