Kontrast:

Listy wniosków złożonych w terminie dla naborów 18/2018 – 20/2018Lista wniosków złożonych w terminie dla ogłoszenia o numerze 20/2018 z dnia 26.04.2018 r. – operacje mające na celu organizację wydarzeń / imprez – do pobrania tutaj (plik PDF, 103KB).

Lista wniosków złożonych w terminie dla ogłoszenia o numerze 19/2018 z dnia 26.04.2018 r. – operacje mające na celu wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury  – do pobrania tutaj (plik PDF, 106KB).

Dla naboru wniosków o numerze 18/2018 z dnia 26.04.2018 r. – operacje mające na celu organizację szkoleń – nie złożono wniosków.