Kontrast:

Konferencja pt.: „Czy znasz swój region”W dniu 16.06.2018 r. w Buku odbyła się konferencja pt.: „Czy znasz swój region” która stanowiła podsumowanie projektu pt.: „Poznajemy naszego sąsiada”. W seminarium wzięli udział przedstawiciele zaprzyjaźnionych stowarzyszeń. W jej trakcie obok podsumowania wydarzeń wchodzących w skład projektu współpracy odbyła się prelekcja dotycząca turystyki lokalnej. Wydarzenie swoim występem uświetnił zespół kameralny Amici Canti, a po jego zakończeniu na gości czekał poczęstunek. Cały projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem, przyczynił się do zacieśnienia sąsiedzkich więzi oraz nawiązania nowych znajomości, które będą procentować na przyszłość.

 

uczestnicy seminarium

prelekcja na temat turystyki lokalnej

prezentacja podsumowująca projekt

występ amici canti