Kontrast:

Badanie satysfakcji doboru narzędzi komunikacyjnych – grupy defaworyzowaneZapraszamy do wypełnienia ankiety on-line dotyczącej doboru narzędzi komunikacyjnych przedstawicieli grup defaworyzowanych (tj. osoby do 25 roku życia, osoby powyżej 50 roku życia oraz osoby niepełnosprawne). Ankieta dostępna jest tutaj.