Kontrast:

Wydarzenie pt.: „Powrót do źródła”



W dniu 19 maja 2018 r. w Dopiewie w ramach projektu współpracy: „Poznajemy naszego sąsiada” odbyło się wydarzenie pt.: „Powrót do źródła” przygotowane przez Lokalną Grupę Działania Źródło,  Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader i Lokalną Grupę Działania KOLD. Uczestnikami gier były trzyosobowe zespoły, składające się z przedstawicieli każdej z gmin wchodzących w skład LGD realizujących projekt. Wielkopolskie zabawy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a zawodnicy mogli sobie przypomnieć zasady tak popularnych niegdyś gier jak, m. in.: kulanie felgi, klasy czy strzelanie z procy.