Kontrast:

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia – zmiana terminuPosiedzenie Rady Stowarzyszenia pierwotnie zaplanowane na 14 maja br. zostaje przesunięte na dzień 16 maja br. na  godzinę 9.00. Posiedzenie odbędzie się w salce na I piętrze w budynku Promessy przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F w Grodzisku Wlkp.

Porządek obrad obejmować będzie w szczególności:
– otwarcie posiedzenia,
– stwierdzenie quorum,
– wybór sekretarza posiedzenia,
– głosowanie nad przyjęciem porządku obrad posiedzenia,
– wydanie opinii przez Radę w sprawie możliwości dokonania zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez beneficjenta,
– wolne głosy i wnioski,
– zakończenie posiedzenia.