Kontrast:

Wyniki naboru dla ogłoszeń o numerze: 15/2018, 16/2018, 17/2018Listy dla ogłoszenia o naborze nr 17/2018 z dnia 12.02.2018 r. – operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby:

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 162KB).
– Lista operacji wybranych przez LGD – do pobrania tutaj (plik PDF, 220KB).

 

Listy dla ogłoszenia o naborze n 16/2018 z dnia 12.02.2018 r. – operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej:

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 166KB).
– Lista operacji wybranych przez LGD – do pobrania tutaj (plik PDF, 225KB).

 

Listy dla ogłoszenia o naborze n 15/2018 z dnia 12.02.2018 r. – operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa:

– Lista operacji niezgodnych z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze – do pobrania tutaj (plik PDF, 118KB).

– Lista operacji niezgodnych z LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 114KB).

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 222KB).

– Lista operacji niewybranych przez LGD – do pobrania tutaj (plik PDF, 199KB).

– Lista operacji wybranych przez LGD – do pobrania tutaj (plik PDF, 458KB).

———————————————————-
Aktualizacja aktualności w dniu 10.07.2018 r.

W dniu 4 lipca br. w wyniku postępowania odwoławczego zaktualizowana została lista operacji wybranych w ramach naboru 15/2018 z dnia 12.02.2018 r. – operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa.

Zaktualizowaną listę można pobrać tutaj – plik PDF,  423KB.

———————————————————-

Protokół z posiedzenia Rady.