Kontrast:

Nabór wniosków na dofinansowanie – kwiecień / maj 2018 r.Informujemy, że na przełomie kwietnia i maja br. ogłoszony zostanie nabór na trzy działania z zaplanowanych w harmonogramie naborów na I półrocze 2018 r. tj.:
– operacje mające na celu organizację szkoleń,
– operacje mające na celu organizację wydarzeń / imprez,
– operacje mające na celu wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.