Kontrast:

Listy wniosków złożonych w terminie dla naborów 15/2018 – 17/2018Lista wniosków złożonych w terminie dla ogłoszenia o numerze 17/2018 z dnia 12.02.2018 r. – operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby – do pobrania tutaj (plik PDF, 103KB).

Lista wniosków złożonych w terminie dla ogłoszenia o numerze 16/2018 z dnia 12.02.2018 r. – operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  – do pobrania tutaj (plik PDF,  107KB).

Lista wniosków złożonych w terminie dla ogłoszenia o numerze 15/2018 z dnia 12.02.2018 r. – operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa – do pobrania tutaj (plik PDF, 348KB).