Kontrast:

Nabór wniosków na dofinansowanie – luty / marzec 2018 r.Informujemy, że na przełomie lutego i marca br. ogłoszony zostanie nabór na trzy działania z zaplanowanych w harmonogramie naborów na I półrocze 2018 r. tj.:
– operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa,
– operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
– operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby.