Kontrast:

Zmiana LSR, Regulaminu Rady oraz harmonogramu naborówInformujemy o przekazaniu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego aktualizacji następujących dokumentów: Lokalnej Strategii Rozwoju, Regulaminu Rady oraz harmonogramu naborów. Po ich akceptacji (najprawdopodobniej z początkiem stycznia), dokumenty te umieszczone zostaną na stronie Stowarzyszenia.