Kontrast:

Poziom wykorzystania środków i realizacji zaplanowanych wskaźników dla naborów 10 – 14/2017Po zakończonych naborach 10 – 14/2017 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przekazanych zostało siedem wybranych wniosków.

Wnioski wybrane opiewały na kwotę 1 118 334,33 zł., co oznacza że 91% z dostępnych łącznie w ramach ogłoszonych naborów środków zostało przez nie zarezerwowane.

W przypadku zrealizowania wszystkich wybranych wniosków (mieszczących się w limicie) oraz osiągnięcia zaplanowanych przez nie celów, pozwolą one na realizację zaplanowanych w LSR wskaźników na poniższym poziomie:

Zakres wniosków Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach środków dostępnych w naborze Przewidywana realizacja w związku z przyznanymi dotacjami
Operacje mające na celu utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego Liczba nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego – 6 szt.  4 szt.
 Operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 10 szt.  6 szt.
 Operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby  Liczba wydanych materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby – 2 szt.  0 szt.
 Operacje mające na celu promowanie aktywnego wypoczynku  na terenie LGD połączone z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałania zmianom klimatu  Liczba wydarzeń promujących aktywny wypoczynek na terenie LGD połączonych z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu – 2 szt.  12 szt.
 Operacje mające na celu organizację szkoleń  Liczba szkoleń – 4 szt.  0 szt.