Kontrast:

Podsumowanie działalności Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader w roku 2017Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader informuje, iż odbyły się łącznie 2 nabory wniosków – w pierwszym i w drugim półroczu 2017 r.

W pierwszym naborze wpłynęło w sumie 31 wniosków na 7 zakresów tematycznych, dotyczących: podejmowania działalności gospodarczej, rozwijania działalności gospodarczej, operacji mających na celu utworzenie nowych lub zmodernizowania obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, operacji mających na celu utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego, operacji mających na celu poddanie zabytków pracom konserwatorskim lub restauratorskim oraz operacji o charakterze promocyjnym.

W drugim naborze wpłynęło 7 wniosków na 3 zakresy tematyczne, dotyczące: operacji mających na celu promowanie aktywnego wypoczynku na terenie LGD połączonych z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu, operacji mających na celu utworzenie nowych lub zmodernizowania obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz operacji mających na celu utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego.

Z pierwszego naboru z zakresu dot. podejmowania działalności gospodarczej w toku realizacji są 4 wnioski, z zakresu rozwijania działalności gospodarczej w toku jest 6 wniosków, z zakresu dot. utworzenia nowych lub zmodernizowania obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w toku jest 6 wniosków, z zakresu dot. operacji mających na celu utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego w toku jest 1 wniosek, z zakresu dot. operacji mających na celu poddanie zabytków pracom konserwatorskim lub restauratorskim w toku jest 1 wniosek, z zakresu dot. operacji o charakterze promocyjnym realizowany jest 1 wniosek.

Wnioski dotyczące 2 naboru (II półrocze 2017 r.) są obecnie rozpatrywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.