Kontrast:

Informacja o naborze – I półrocze 2018 r.Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader przypomina o naborze na przedsięwzięcie dot. operacji mających na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa w ramach PROW 2014 -2020. Ogłoszenie oraz nabór wniosków planowane są na I półrocze 2018 r.
W ramach tego działania limit dostępnych środków wyniesie 1 800 000,00 zł.