Kontrast:

Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROWInformujemy, że Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader nie przewiduje stosowania dodatkowych zasad w zakresie informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy przyznanej z EFRROW (PROW). Zatem Beneficjenci naszych konkursów zobowiązani są do realizowania w tym zakresie wymogów wynikających z Księgi wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020 dostępnej na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.