Kontrast:

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia – 2 listopada br.2 listopada br. o godzinie 900 w salce na I piętrze w budynku Promessy przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F w Grodzisku Wlkp. odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Porządek obrad obejmować będzie w szczególności:
– otwarcie posiedzenia,
– stwierdzenie quorum,
– wybór sekretarza posiedzenia,
– głosowanie nad przyjęciem porządku obrad posiedzenia,
– wydanie opinii przez Radę w sprawie możliwości dokonania zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez beneficjenta,
– przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia i podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia zmian w   Regulaminie Rady,
– wolne głosy i wnioski,
– zakończenie posiedzenia.