Kontrast:

Dotacje dla przedsiębiorcówInformujemy o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, którego celem będzie rozwój funkcjonującego przedsiębiorstwa. Zgodnie z harmonogramem naborów konkurs w tym zakresie zostanie ogłoszony w I półroczu 2018 roku (prawdopodobna data jego ogłoszenia przypadnie na przełom lutego i marca).

W przypadku funkcjonującego przedsiębiorstwa:
– o dofinansowanie może ubiegać się przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa,
– wnioskować można o kwotę od 50 do 200 tys. zł (poziom dofinansowania wynosi do 70% kosztów kwalifikowanych),
– wnioskodawca w ramach realizowanego projektu ma obowiązek utworzenia co najmniej jednego nowego miejsca pracy.