Kontrast:

Monitoring prowadzonych działań oraz stanu realizacji LSR – podsumowanie badaniaDziękujemy za udział w prowadzonym badaniu. W jego ramach spłynęło do nas 100 ankiet w wersji elektronicznej oraz 6 w wersji papierowej. W ankietach w pytaniu:

– Czy uzyskał/a Pan/i informacje o stanie realizacji LSR tj. poziomie wykorzystanych przez beneficjentów środków, poziomie dostępnych środków, zrealizowanych wskaźnikach LSR i wskaźnikach do zrealizowania? – udzielonych zostało 16 pozytywnych odpowiedzi i 90 negatywnych,

– Czy uważa Pan/i że działania promocyjne podejmowane przez Stowarzyszenie (ogłoszenia w prasie i internecie, ulotki, informacje na stronie internetowej Stowarzyszenia, spotkania i etc.) za wystarczające dla promocji LSR oraz dostępnych w jej ramach środków? – udzielone zostały 102 pozytywne odpowiedzi oraz 4 negatywne.