Kontrast:

Wioska ginących zawodów – Kamieniec – 25 czerwca 2017 r.



lepienie przedmiotów z gliny

prezentacja dawnych przedmiotów użytkowych

pokazy garncarskie

pokazy czerpania papieru