Kontrast:

Nabór wniosków na dofinansowanie – IX.2017 r.Informujemy, że we wrześniu br. ogłoszony zostanie nabór wniosków na wszystkie działania zaplanowane w harmonogramie naborów na II półrocze 2017 r. tj.:
– operacje mające na celu organizację szkoleń,
– operacje mające na celu promowanie aktywnego wypoczynku  na terenie LGD połączone z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałania zmianom klimatu,
– operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby,
– operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
– operacje mające na celu utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego.