Kontrast:

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia – 19.05.2017 r.19 maja br. o godzinie 9.00 w salce na I piętrze w budynku Promessy przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F w Grodzisku Wlkp. odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Porządek obrad obejmować będzie w szczególności:
– otwarcie posiedzenia,
– stwierdzenie quorum,
– wybór sekretarza posiedzenia,
– głosowanie nad przyjęciem porządku obrad posiedzenia,
– rozpatrzenie złożonego protestu,
– wolne głosy i wnioski,
– zakończenie posiedzenia.