Kontrast:

Wyniki naboru dla ogłoszeń o numerze: 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017.Listy dla ogłoszenia o naborze nr 9/2017 z dnia 13.02.2017 r. – operacje o charakterze promocyjnym
– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 544 KB).
– Lista operacji wybranych przez LGD – do pobrania tutaj (plik PDF, 912 KB).

Listy dla ogłoszenia o naborze 8/2017 z dnia 13.02.2017 r. – operacje mające na celu wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury
– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 528 KB). 
– Lista operacji wybranych przez LGD – do pobrania tutaj (plik PDF, 896 KB).

Listy dla ogłoszenia o naborze nr 7/2017 z dnia 13.02.2017 r. – operacje mające na celu poddanie zabytków pracom konserwatorskim lub restauratorskim
– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 572 KB).
– Lista operacji wybranych przez LGD – do pobrania tutaj (plik PDF, 912 KB).

Listy dla ogłoszenia o naborze nr 4/2017 z dnia 13.02.2017 r. – operacje mające na celu utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego
– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 544 KB).
– Lista operacji wybranych przez LGD – do pobrania tutaj (plik PDF, 904 KB).

Listy dla ogłoszenia o naborze nr 3/2017 z dnia 13.02.2017 r. – operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 880 KB).
– Lista operacji wybranych przez LGD – do pobrania tutaj (plik PDF, 1,4 MB).

Listy dla ogłoszenia o naborze nr 2/2017 z dnia 13.02.2017 r. – operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa
– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 1,37 MB).
– Lista operacji wybranych przez LGD – do pobrania tutaj (plik PDF, 448 KB).

Listy dla ogłoszenia o naborze nr 1/2017 z dnia 13.02.2017 r. – operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa
– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 908 KB).
– Lista operacji niezgodnych z programem, w ramach których planowana jest ich realizacja – do pobrania tutaj (plik PDF, 596 KB).
– Lista operacji niezgodnych z LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 588 KB).
– Lista operacji niewybranych przez LGD – do pobrania tutaj (plik PDF, 692 KB).
– Lista operacji wybranych przez LGD  do pobrania tutaj (plik PDF, 1,31 MB).

———————————————————-

Protokół z posiedzenia Rady.