Kontrast:

Słowianie w Powiecie Grodziskimprzedstawienie słowianina

walka na miecze

ukazanie życia słowian

lekcja historii o słowianach