Kontrast:

Zbliża się termin zakończenia naboru wnioskówPrzypominamy, że 16 marca br. o godzinie 14.00 upływa termin składania wniosków na wszystkie ogłoszone przez Stowarzyszenie nabory.