Kontrast:

Listy wniosków złożonych w terminieLista wniosków złożonych w terminie dla ogłoszenia o naborze nr 9/2017 z dnia 13.02.2017 r. – operacje o charakterze promocyjnym – do pobrania tutaj (plik PDF, 512 KB).

Lista wniosków złożonych w terminie dla ogłoszenia o naborze 8/2017 z dnia 13.02.2017 r. – operacje mające na celu wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury – do pobrania tutaj (plik PDF, 440 KB).

Lista wniosków złożonych w terminie dla ogłoszenia o naborze nr 7/2017 z dnia 13.02.2017 r. – operacje mające na celu poddanie zabytków pracom konserwatorskim lub restauratorskim – do pobrania tutaj (plik PDF, 480 KB).

Lista wniosków złożonych w terminie dla ogłoszenia o naborze nr 6/2017 z dnia 13.02.2017 r. – operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby – do pobrania tutaj (plik PDF, 476 KB).

Lista wniosków złożonych w terminie dla ogłoszenia o naborze nr 5/2017 z dnia 13.02.2017 r. – operacje mające na celu promowanie aktywnego wypoczynku  na terenie LGD połączone z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałania zmianom klimatu – do pobrania tutaj (plik PDF, 512 KB).

Lista wniosków złożonych w terminie dla ogłoszenia o naborze nr 4/2017 z dnia 13.02.2017 r. – operacje mające na celu utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego – do pobrania tutaj (plik PDF, 540 KB).

Lista wniosków złożonych w terminie dla ogłoszenia o naborze nr 3/2017 z dnia 13.02.2017 r. – operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej –  do pobrania tutaj plik 1 (plik PDF, 596 KB) i plik 2 (plik PDF, 396 KB).

Lista wniosków złożonych w terminie dla ogłoszenia o naborze nr 2/2017 z dnia 13.02.2017 r. – operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa –  do pobrania tutaj plik 1 (plik PDF, 488 KB), plik 2 (plik PDF, 428 KB) i plik 3 (plik PDF, 476 KB). 

Lista wniosków złożonych w terminie dla ogłoszenia o naborze nr 1/2017 z dnia 13.02.2017 r. – operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa – do pobrania tutaj plik 1 (plik PDF, 508 KB) i plik 2 (plik PDF, 448 KB).