Kontrast:

Szkolenie w zakresie naboru – Grodzisk Wlkp. 10 luty 2017 r. 

szkolenie uczestników w zakresie naboru 2017r.

omówienie istotnych kwestii w zakresie naboru 2017r.