Kontrast:

Nabory wnioskówOgłoszenie nr 38/2023 z dnia 17.10.2023 r. – operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Ogłoszenie nr 37/2023 z dnia 23.03.2023 r. – operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa
Ogłoszenie nr 36/2022 z dnia 03.06.2022 r. – operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa
Ogłoszenie nr 35/2022 z dnia 03.06.2022 r. – operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa
Ogłoszenie nr 34/2022 z dnia 03.06.2022 r. – operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
Ogłoszenie nr 33/2022 z dnia 31.01.2022 r. – operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa

Ogłoszenie nr 32/2021 z dnia 04.01.2021 – operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa

Ogłoszenie nr 31/2021 z dnia 04.01.2021 – operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby

Ogłoszenie nr 30/2020 z dnia 01.07.2020 – operacje mające na celu utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego

Ogłoszenie nr 29/2020 z dnia 01.07.2020 – operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby

Ogłoszenie nr 28/2020 z dnia 01.07.2020 – operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa

Ogłoszenie nr 27/2020 z dnia 01.07.2020 – operacje mające na celu promowanie aktywnego wypoczynku na terenie LGD połączone z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałania zmianom klimatu

Ogłoszenie nr 26/2020 z dnia 01.07.2020 – operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa

Ogłoszenie nr 25/2019 z dnia 29.08.2019 – operacje mające na celu organizację szkoleń

Ogłoszenie nr 24/2019 z dnia 29.08.2019 – operacje mające na celu promowanie aktywnego wypoczynku na terenie LGD połączone z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałania zmianom klimatu

Ogłoszenie nr 23/2019 z dnia 29.08.2019 – operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Ogłoszenie nr 22/2019 z dnia 29.08.2019 – operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa

Ogłoszenie nr 21/2018 z dnia 17.09.2018 r. – operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby

Ogłoszenie nr 20/2018 z dnia 26.04.2018 r. – operacje mające na celu organizację wydarzeń / imprez

Ogłoszenie nr 19/2018 z dnia 26.04.2018 r. – operacje mające na celu wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury

Ogłoszenie nr 18/2018 z dnia 26.04.2018 r. – operacje mające na celu organizację szkoleń

Ogłoszenie nr 17/2018 z dnia 12.02.2018 r. – operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby

Ogłoszenie nr 16/2018 z dnia 12.02.2018 r. – operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Ogłoszenie nr 15/2018 z dnia 12.02.2018 r. – operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa

Ogłoszenie nr 14/2017 z dnia 11.10.2017 r. – operacje mające na celu utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego.

Ogłoszenie nr 13/2017 z dnia 11.10.2017 r. – operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Ogłoszenie nr 12/2017 z dnia 11.10.2017 r. – operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby.

Ogłoszenie nr 11/2017 z dnia 11.10.2017 r. – operacje mające na celu promowanie aktywnego wypoczynku na terenie LGD połączone z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałania zmianom klimatu.

Ogłoszenie nr 10/2017 z dnia 11.10.2017 r. – operacje mające na celu organizację szkoleń.

Ogłoszenie nr 9/2017 z dnia 13.02.2017 r. – operacje o charakterze promocyjnym.

Ogłoszenie nr 8/2017 z dnia 13.02.2017 r. – operacje mające na celu wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.

Ogłoszenie nr 7/2017 z dnia 13.02.2017 r. – operacje mające na celu poddanie zabytków pracom konserwatorskim lub restauratorskim.

 
Ogłoszenie nr 6/2017 z dnia 13.02.2017 r. – operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby.

Ogłoszenie nr 5/2017 z dnia 13.02.2017 r. – operacje mające na celu promowanie aktywnego wypoczynku  na terenie LGD połączone z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałania zmianom klimatu.

Ogłoszenie nr 4/2017 z dnia 13.02.2017 r. – operacje mające na celu utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego.

Ogłoszenie nr 3/2017 z dnia 13.02.2017 r. – operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Ogłoszenie nr 2/2017 z dnia 13.02.2017 r. – operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa.

Ogłoszenie nr 1/2017 z dnia 13.02.2017 r. – operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa.