Nabory wniosków


1 lutego 2017

Aktualne

—————

Archiwalne

 

Ogłoszenie nr 9/2017 z dnia 13.02.2017 r. – operacje o charakterze promocyjnym.

Ogłoszenie nr 8/2017 z dnia 13.02.2017 r. – operacje mające na celu wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.

Ogłoszenie nr 7/2017 z dnia 13.02.2017 r. – operacje mające na celu poddanie zabytków pracom konserwatorskim lub restauratorskim.

 
Ogłoszenie nr 6/2017 z dnia 13.02.2017 r. – operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby.

Ogłoszenie nr 5/2017 z dnia 13.02.2017 r. – operacje mające na celu promowanie aktywnego wypoczynku  na terenie LGD połączone z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałania zmianom klimatu.

Ogłoszenie nr 4/2017 z dnia 13.02.2017 r. – operacje mające na celu utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego.

Ogłoszenie nr 3/2017 z dnia 13.02.2017 r. – operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Ogłoszenie nr 2/2017 z dnia 13.02.2017 r. – operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa.

Ogłoszenie nr 1/2017 z dnia 13.02.2017 r. – operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa.