Kontrast:

Nabór wniosków na dofinansowanieInformujemy, że w dniu 13 lutego br. ogłoszony zostanie nabór wniosków na wszystkie działania zaplanowane w harmonogramie naborów na I półrocze 2017 r.tj.:
– Operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa.
– Operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa.
– Operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
– Operacje mające na celu utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego.
– Operacje mające na celu poddanie zabytków pracom konserwatorskim lub restauratorskim.
– Operacje mające na celu wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.
– Operacje o charakterze promocyjnym.
– Operacje mające na celu promowanie aktywnego wypoczynku  na terenie LGD połączone z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałania zmianom klimatu.
– Operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby.