Kontrast:

Inscenizacja historyczna – Powstanie Wielkopolskie – Grodzisk Wlkp. 19 luty 2017 r.wymarsz wojska i ludności cywilnej

akcja obrony miasta

prezentacja powstańców

wydawanie poleceń armii powstańczej