Kontrast:

Inscenizacja 19 lutegoplakat powstanie-1