Kontrast:

Dziękujemy za udział w prowadzonych przez nas badaniach ankietowych.W badaniu satysfakcji doboru narzędzi komunikacyjnych wzięło udział 83 osoby z czego 78 stwierdziło że jest zadowolonych z realizacji planu komunikacji.

W badaniu satysfakcji doboru narzędzi komunikacyjnych – grupy defaworyzowane wzięło udział 82 osoby z czego 78 potwierdziło że jest zadowolonych z realizacji planu komunikacji.