Kontrast:

Badanie efektywności prowadzonych działańDziękujemy za udział w prowadzonym przez nas badaniu. Spłynęło do nas łącznie 74 ankiety w których 62 osoby pozytywnie wypowiedziały się na temat realizacji Planu Komunikacji.