Kontrast:

Wyniki naboruDziękujemy wszystkim za złożenie aplikacji w prowadzonym przez Stowarzyszenie naborze na stanowisko pracownika d/s administracyjno-biurowych. W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji, wybrana została kandydatura p. Marii Salomon.