Kontrast:

Cele LSRZapraszamy do zapoznania się z celami Lokalnej Strategii Rozwoju. Każdy złożony wniosek o dofinansowanie, aby mógł zostać dofinansowanym,  musi być zgodny przynajmniej z jednym celem (ogólnym i szczegółowym) i jednym przedsięwzięciem LSR.

cele

Szczegółowe opisy poszczególnych celów i przedsięwzięć znajdują się tutaj.