Kontrast:

Cele LSR: 1.2 Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców oraz wzmocnienie lokalnej gospodarkiPoniżej prezentujemy opis drugiego celu szczegółowego LSR, ukierunkowanego na rozwój przedsiębiorczości. Cel ten powiązany jest z dwoma przedsięwzięciami: „Rozpoczynanie działalności gospodarczej na Ziemi Grodziskiej” i „Rozwijanie działalności gospodarczej na Ziemi Grodziskiej”.

Obszar LGD charakteryzuje się niższymi wskaźnikami aktywności gospodarczej niż średnio województwo. Zarówno liczba podmiotów gospodarczych na 10 tys. ludności, liczba podmiotów nowo zarejestrowanych, czy liczba osób fizycznych prowadzących działalność plasuje się poniżej średnich wojewódzkich. Obszar charakteryzuje także gorsze wskaźniki rynku pracy w, szczególności w grupach wskazanych jako defaworyzowane (osoby młode, osoby po 50 roku życia).

Tymczasem korzystne położenie powiatu grodziskiego w pobliżu autostrady A2 oraz dużej aglomeracji poznańskiej powinno stwarzać szanse dla rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców. Stąd istnieje konieczność zrealizowania projektów, które pobudzą przedsiębiorczość mieszkańców oraz które zdynamizują lokalną gospodarkę. Oczywiście ostateczny sukces będzie możliwy dzięki kombinacji wielu czynników, w tym także tych niezależnych od władz lokalnych, jednakże zaangażowanie zasobów w kreowanie gospodarcze regionu z pewnością przybliży mieszkańców do osiągnięcia celu ogólnego, czyli zwiększenia zasobności portfeli. Cel ten, co należy zauważyć i podkreślić, jest także kompatybilny z pierwszym, gdyż działania związane z rozwojem infrastruktury będą musiały być wzmocnione przez lokalnych przedsiębiorców inwestujących w sektor turystyczny i rekreacyjny. Mała liczba miejsc noclegowych i restauracyjnych (co podkreślono w diagnozie) przekłada się na słabość oferty turystycznej i zniechęca potencjalnych odwiedzających do pozostania na dłużej w okolicy.