Kontrast:

Stowarzyszenie poszukuje pracownikaZarząd Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader poszukuje kandydata na stanowisko: Pracownik d/s administracyjno-biurowych

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:
– sporządzanie projektów pism, wniosków, podań związanych z działalnością Stowarzyszenia,
– prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
– przygotowanie korespondencji do wysyłki,
– obsługa urządzeń biurowych,
– prowadzenie rejestrów uchwał i protokołów Walnego Zebrania Członków, Zarząd i Rady,
– przygotowywanie dokumentów do archiwum i dbanie o prawidłowość ich przechowywania i zabezpieczenia,
– prowadzenie rejestru wyjazdów służbowych,
– prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia,
– prowadzenie dokumentacji składek członków zwyczajnych i wspierających,
– współdziałanie z Księgowym biura,
– wypłata udzielonych zaliczek,
– udzielenie doradztwa w zakresie uzyskania dofinansowania,
– wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Biura.

Wymagane kwalifikacje:
– wykształcenie średnie albo wyższe, dobra znajomość języka angielskiego, znajomość aplikacji biurowych,  doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Mile widziane będą:
– znajomość języków obcych poza angielskim, bezwzrokowe pisanie na komputerze, doświadczenie w pracy w sektorze samorządowym / organizacjach pozarządowych  / administracji publicznej.

Oferty zawierające CV, list motywacyjny oraz kwestionariusz personalny prosimy przesyłać na adres: Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader, ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F, 62-065 Grodzisk Wielkopolski do dnia 4 sierpnia br. Szczegółowych informacji udziela: Marcin Burzyński.

Pod wskazanym wyżej adresem otrzymają Państwo pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy, charakterystykę wymagań na stanowisko oraz kwestionariusz personalny kandydata.Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr. 133 poz.883).”

Załączniki:
opis stanowiska pracy,
charakterystyka wymagań na stanowisko,
kwestionariusz personalny kandydata.