Kontrast:

Rozwój przedsiębiorczościDo 200 tys. zł na rozwój funkcjonującego przedsiębiorstwa oraz 51 tys. zł na założenie nowej działalności gospodarczej to kwoty o które będzie można się ubiegać w ramach konkursów planowanych przez Stowarzyszenie związanych z rozwojem przedsiębiorczości na terenie Powiatu Grodziskiego. Środki z dotacji przeznaczyć będzie można na zakup dóbr (maszyny, urządzenia itp.) lub usług (np. remontowych, itp.) niezbędnych do realizacji projektu którego celem będzie utworzenie nowego miejsca pracy.

O wyborze wniosków zadecyduje Rada Stowarzyszenia, na podstawie kryteriów wyboru, które udostępnione są na stronie internetowej Stowarzyszenia. Nabór wniosków na powyższe działanie zaplanowany został na pierwsze półrocze przyszłego roku. Zainteresowanych dofinansowaniem zapraszamy do kontaktu z pracownikami biura Stowarzyszenia.