Kontrast:

Nasza LSR została wybranaW dniu 21 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził listę ocenionych lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, współfinansowanych ze środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które zostały złożone w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa w dniach od 10 listopada do 30 grudnia 2015 roku.

LSR Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader zdobyła 203 punkty i została wybrana do finansowania.