Kontrast:

Harmonogram naborów 

rok  naboru

półrocze

zakres

2016

I

————————————————

II

————————————————

2017

I

– Operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa – 204 tys. zł.
– Operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa – 1 190 000,00 zł.
– Operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 096 963,83 zł.
– Operacje mające na celu utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego – 279 354,25 zł.
– Operacje mające na celu poddanie zabytków pracom konserwatorskim lub restauratorskim – 300 tys. zł.
– Operacje mające na celu wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury – 50 tys. zł.
– Operacje o charakterze promocyjnym – 50 tys. zł.

II

– Operacje mające na celu organizację szkoleń – 60 tys. zł
– Operacje mające na celu promowanie aktywnego wypoczynku  na terenie LGD połączone z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałania zmianom klimatu – 100 tys. zł.
– Operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby – 33 600,00 zł.
– Operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 603 036,17 zł.
– Operacje mające na celu utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego – 420 645,75 zł.

2018

I

– Operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa – 1 800 000,00 zł.

II

– Operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa – 306 tys. zł.
– Operacje o charakterze promocyjnym – 50 tys. zł.
– Operacje mające na celu promowanie aktywnego wypoczynku  na terenie LGD połączone z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałania zmianom klimatu – 100 tys. zł.
– Operacje mające na celu wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury – 50 tys. zł.

2019

I

– Operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby – 66 400,00 zł.

– Operacje mające na celu organizację szkoleń – 240 tys. zł

II

————————————————