Kontrast:

Harmonogram naborów 

rok  naboru

półrocze

zakres

2016

I

————————————————

II

————————————————

2017

I

– Operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa – 204 000,00 zł.
– Operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa – 979 000,00 zł.
– Operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 980 068,39 zł.
– Operacje mające na celu utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego – 279 354,25 zł.
– Operacje mające na celu poddanie zabytków pracom konserwatorskim lub restauratorskim – 200 000,00 zł.
– Operacje mające na celu wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury – 50 000,00 zł.
– Operacje o charakterze promocyjnym – 50 000,00 zł.

II


– Operacje mające na celu promowanie aktywnego wypoczynku  na terenie LGD połączone z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałania zmianom klimatu – 50 000,00 zł.
– Operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 603 036,17 zł.
– Operacje mające na celu utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego – 420 645,75 zł.

2018

I


– Operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa – 1 800 000,00 zł.
– Operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 116 895,44 zł.
– Operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby – 50 000,00 zł.
– Operacje mające na celu organizację wydarzeń / imprez – 50 000,00 zł.
– Operacje mające na celu wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury – 50 000,00 zł.

 

II

– Operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby – 50 000,00 zł.

2019

I

– Operacje mające na celu organizację szkoleń – 240 000, 00 zł.                   
– Operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa – 211 000, 00 zł.      

– Operacje mające na celu promowanie aktywnego wypoczynku  na terenie LGD połączone z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałania zmianom klimatu – 150 000,00 zł.

– Operacje mające na celu poddanie zabytków pracom konserwatorskim lub restauratorskim – 100 000,00 zł.
– Operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa – 306 000,00 zł.
– Operacje mające na celu utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego – 60 000, 00 zł.

II

————————————————