Kontrast:

Inicjatywy sfinansowane w ramach PROW 2007 – 2013Przedstawiamy prezentację ukazującą inicjatywy zrealizowane w latach 2009 – 2015, sfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem naszego Stowarzyszenia. W prezentacji znalazły się działania przygotowane przez Biuro Stowarzyszenia, jak i Wnioskodawców ogłaszanych przez nas konkursów.

Prezentację można pobrać tutaj.