Kontrast:

Wydarzenie pt.: „Święto Konia” – Jabłonna – 27 czerwca 2015 r.W dniu 27 czerwca 2015 roku w miejscowości Jabłonna odbyło się wydarzenie pt. „Święto Konia”. W jego trakcie odbyły się liczne konkursy z powożenia bryczką i jazdy konnej. W trakcie święta przyznane zostały również dyplomy dla dzieci biorących udział w konkursie koniarskim. Widzowie poza zawodami mogli podziwiać także pokazy jazdy polskiej, orki konnej i kowalstwa oraz wysłuchać występu zespołu Country Zenit.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Wydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

pochód konny

prezentacja powożenia końmi

puchary i dyplomy dla uczestników wydarzenia

podkuwanie kucyka

orka zaprzęgniętymi końmi