Kontrast:

Wydarzenie pt.: „Piknik historyczno-wojskowy w Plastowie” – Plastowo – 31 maja 2015 r.31 maja br. w Plastowie odbył się Piknik historyczno-wojskowy.  W ramach wydarzenia zrealizowana została rekonstrukcja historyczna nawiązująca w swojej fabule do wyzwolenia zachodniej części Polski w 1945 roku. Po jej zakończeniu można było odwiedzić, przygotowane przez rekonstruktorów, obozowisko Ludowego Wojska Polskiego oraz niemieckiego. Poza nimi na uczestników wydarzenia oczekiwały atrakcje przygotowane przez 5 Lubuski Pułk Artylerii z Sulechowa, Państwową Straż Pożarną z Grodziska Wielkopolskiego, OSP Kamieniec, Komendę Powiatową Policji w Grodzisku Wielkopolskim, Wojskową Komendę Uzupełnień z Nowego Tomyśla oraz Stowarzyszenie Grodziska Kolej Drezynowa.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Wydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

armia polska czekająca w pogotowiu

rekonstrukcja historyczna

leśne barykady

akcja ratownicza

goście uczestniczący w wydarzeniu w Plastowie

atrakcje nie tylko dla najmłodszych