Kontrast:

Drezynowe wiosna – Ujazd – Wilanowo – 17, 24 i 31 maja oraz 7 i 14 czerwca 2015 r.Od 17 maja 2015 r. w ramach wydarzenia pt. „Drezynowa wiosna” co tydzień, przez pięć tygodni,  grupa około 20 osób wzięła udział w bezpłatnych przejazdach drezynami na odcinku Ujazd – Wilanowo – Ujazd. W ramach wydarzenia, poza przejazdami, jego uczestnicy mieli również możliwość zapoznania się z historią kurhanów z Wilanowa.   


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Wydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

przejazd drezyną Ujazd - Wilanowo

urok drezynowej wiosny