Kontrast:

Słowianie w Powiecie Grodziskim – Rostarzewo, Ruchocice, Rakoniewice, Łąkie, Jabłonna – 3 – 5 marca 2015 r.W dniach 3 – 5 marca br. w pięciu miejscowościach Gminy Rakoniewice odbyły sie wykłady pt. Słowianie w Powiecie Grodziskim. Ich uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z życiem dawnych Słowian, elementami ich obrzędowości oraz panującymi wśród nich legendami.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Wydarzenie finansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

prezentacja broni słowian

opisanie życia słowian

walka na broń używaną przez słowian