Kontrast:

Wydarzenie pt.: „70 rocznica wyzwolenia Grodziska Wielkopolskiego” – Grodzisk Wielkopolski – 1 luty 2015 r.1 lutego na Rynku w Grodzisku Wielkopolskim odbyła sie inscenizacja nawiązująca w swojej fabule do wyzwolenia Grodziska Wielkopolskiego w 1945 roku. Po jej zakończeniu uczestnicy wydarzenia mieli możliwość obejrzenia obozów wojskowych, szpitala polowego oraz pochodzących z epoki pojazdów.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Wydarzenie finansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

walki powstańcze

batalia z użyciem broni

przejazd wojska

zwiedzanie obozu wojskowego